نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیران مدارس ناحیه ی دو یزد از معاونین و مربیان پرورشی آموزشگاه خود به مناسبت هفته ی تربیت اسلامی

تجلیل مدیران مدارس ناحیه ی دو یزد از معاونین و مربیان پرورشی آموزشگاه خود به مناسبت هفته ی تربیت اسلامی


اجرای نمونه ی این برنامه در دبستان مرتاض