نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل دانش آموزان ناحیه دواز پرسنل خدوم (کلانتری 12،11و14)

تجلیل دانش آموزان ناحیه دواز پرسنل خدوم (کلانتری 12،11و14)


به مناسبت گرامیداشت هفته نیوری انتظامی:

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با برنامه ریزی وهماهنگی کارشناسی انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو حضور معاون پزوهش برنامه ریزی ومسئولینی از مدیریت آموزش وپرورش این ناحیه ازسبزپوشان همیشه درصحنه  پرسنل کلانتری های12،11و14شهرستان یزدبا تقدیم شاخه گل واهدای تابلو نفیسی تجلیل شد.

میرعلی کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان وحسینی معاون پژوهش وبرنامه ریزی ناحیه دو دراین آئین فرهنگی با تبریک هفته نیروی انتظامی به نقش و جایگاه نیروی انتظامی در کشور و استقرار نظم و آرامش در جامعه اشاره نمودند وخطاب به دانش آموزان امنیت موجود در جامعه  راحاصل تلاش و ایثار گری های نیروهای نظامی و انتظامی درسرتاسر میهن اسلامی عنوان کردند.

درپایان این مراسم دانش آموزان دبستان های پسرانه  امام رضا(ع) ،جمشیدی ومحمدمهدی صالحی بانقش وماموریت ویژه تلاشگران عرصه ی نظم وامنیت آشنا شدند.