نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از پیشکسوتان متوسطه دوره اول ناحیه دو

تجلیل از پیشکسوتان متوسطه دوره اول ناحیه دوباحضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیر و معاون آموزش وپرورش ناحیه دو از همکاران فرهنگی ناحیه دو شاغل در دوره متوسطه اول که درسال 96 مفتخربه بازنشستگی شده بودند  تجلیل واز خدمات وزحمات  آنان تقدیرشد.گفتنی است در سال 96 تعداد شش نفر از فرهنگیان شاغل در دوره متوسطه اول و8نفر متوسطه دوره دوم به بازنشستگی نائل شدند.