نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از پژوهشگران آموزش وپرورش ناحیه دو

تجلیل از پژوهشگران آموزش وپرورش ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپژوهشی وتحقیقی باحضوررئیس تحقیقات استان، مدیرآموزش وپرورش  ،معاون پژوهش وبرنامنه ریزی ،کارشناس تحقیات ناحیه دو از 55فرهنگی برتر در زمینه ی معلم پژوهنده ومقالات علمی پژوهشی با تقدیم لوح سپاس تجلیل شد.