نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از همکاران کارشناسی آمار، اطّلاعات و برنامه ریزی

تجلیل از همکاران کارشناسی آمار، اطّلاعات و برنامه ریزیاول آبان ماه هرسال در تقویم کشور عزیزمان ایران به روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری گردیده است، به همین مناسبت حمید اسمعیلی زاده مدبر آموزش و پرورش با حضور در اتاق رحمت معاونت پژوهش و برنامه ریزی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن معاونت به اتفاق از خانم قیصری کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و آمار و برنامه ریزی و خانم تدین کارشناس آن حوزه از زحمات آنان تقدیر به عمل آوردند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو ضمن تشکر از زحمات تمامی تلاشگران این عرصه، زحمات آنان را پاس داشته و از خداوند متعال برایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.