نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از نفرات برتر شرکت کننده در طرح جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، ناحیه دو یزد

تجلیل از نفرات برتر شرکت کننده در طرح جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، ناحیه دو یزد


از نفرات برتر شرکت کننده در طرح جزء خوانی قرآن کریم در ناحیه دو یزد که در ماه مبارک رمضان اجرا گردیده بود، تجلیل به عمل آمد.

میثم حیدری کارشناس قرآن - عترت و نماز ناحیه دو یزد در این باره گفت: در این طرح کارکنان واحدهای مختلف  آموزش و پرورش ناحیه دوشرکت نمودند که ازتعداد 10 نفر اول  به عنوان نفرات برگزیده و برتر تجلیل به عمل آمد.