نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مقام معلم دردبستان حضرت علی اصغر

تجلیل از مقام معلم دردبستان حضرت علی اصغر


درهفته تکریم از مقام معلم صورت گرفت:

در راستای تکریم از مقام معلم باحضور حیان ازپیشکسوتان عرصه تعلیم وتربیت،ارجمندی مدیر ،بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو آئین فرهنگی تجلیل از زحمات معلمان دبستان حضرت علی اصغربا اهدای لوح سپاس وشاخه گل برگزارشد.گفتنی است درحاشیه این برنامه ازدانش آموزان برتر این آموزشگاه با تقدیم جوائزی تقدیرشد.