نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری وقرآنی ناحیه دو

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری وقرآنی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به همت معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو طی آئین فرهنگی دو در مدت دو روز باحضور مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر متولیان مسابقات فرهنگی هنری وقرآنی از 1800برگزیده دختر وپسر ناحیه سال تحصیلی 95-94در سالن سینما دانش آموز با تقدیم جوائز و تقدیرنامه تجلیل گردید.