نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صراف

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صرافبه منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی ، باحضور جمعی از مسئولین آئین فرهنگی تجلیل وتقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صراف در زمینه های علمی فرهگی هنری ورزشی و... برگزارشد.