نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صراف

تجلیل از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صرافبه منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی ، باحضور جمعی از مسئولین آئین فرهنگی تجلیل وتقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستان درخشنده صراف در زمینه های علمی فرهگی هنری ورزشی و... برگزارشد.