نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برترمسابقات علمی بسیج دانش آموزی دبیرستان فرزانگان دوره اول

تجلیل از دانش آموزان برترمسابقات علمی بسیج دانش آموزی دبیرستان فرزانگان دوره اول


باهدف قدردانی صورت گرفت:

آئین تقدیر وتشکر وقدردانی از تلاش ها وزحمات دانش آموزان منتخب مسابقات علمی بسیج دانش آموزی ناحیه دو با حضور معاون متوسطه مدیریت ومسئول آموزش سازمان بسیج دانش آموزی دردبیرستان دوره اول فرزانگان برگزارگردید.گفتنی است دراین برنامه فرهنگی با اهدای لوح تقدیر وجوائز ازنفرات برگزیده مسابقات علمی بسیج دانش آموزی تجلیل شد.لازم به ذکراست این دبیرستان دارای 16نفرمنتخب  شهرستانی ،2نفراستانی وکشوری  مسابقات  علمی بسیج بود.