نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از خیّرنیکوکار دبستان پسرانه امام رضا (ع)

تجلیل از خیّرنیکوکار دبستان پسرانه امام رضا (ع)


به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف قدردانی اززحمات بی شائبه خیرین مدرسه ساز وپاسداشت اعمال نیکوکارانه این قشر نیکوسرشت طی آئینی در دبستان پسرانه امام رضا (ع) از"خیّر نیکوکار علی محمد بیدکی " با اهدای لوح سپاس تجلیل وقدرانی گردید.