نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از خیّرنیکوکار دبستان پسرانه امام رضا (ع)

تجلیل از خیّرنیکوکار دبستان پسرانه امام رضا (ع)


به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف قدردانی اززحمات بی شائبه خیرین مدرسه ساز وپاسداشت اعمال نیکوکارانه این قشر نیکوسرشت طی آئینی در دبستان پسرانه امام رضا (ع) از"خیّر نیکوکار علی محمد بیدکی " با اهدای لوح سپاس تجلیل وقدرانی گردید.