نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از اولیا ی فرهنگی دردبستان دخترانه شهادت

تجلیل از اولیا ی فرهنگی دردبستان دخترانه شهادت


درهفته مقام معلم صورگرفت:

به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم ازمقام معلم ،دریک حرکت فرهنگی از اولیا ی فرهنگی دبستان دخترانه شهادت تجلیل شد.