نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازپیشکسوتان فرهنگی ناحیه دو

تجلیل ازپیشکسوتان فرهنگی ناحیه دو


دردومین روز ازهفته مقام معلم صورت گرفت:

در دومین روز ازهفته مقام معلم موسوم به "معلم ومیثاق با ولایت" مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو همراه با دیگر مسئوولین این مدیریت باحضور درمنزل  پیشکسوتان فرهنگی محمدعلی آخوندزاده وخانم فخری وتبریک هفته معلم  با تقدیم شاخه های گل از زحمات چندین ساله آنان قدردانی نمودند.گفتنی است  پیشکسوتان فرهنگی آخوندزاده ازرئیسان اسبق  آموزش وپرورش بافق ،اردکان وفخری ازمدیران سابق دبیرستان مهدیه بوده اند.