نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازمعلمان دبیرستان دوره اول فرزانگان

تجلیل ازمعلمان دبیرستان دوره اول فرزانگانباهدف تجلیل وتکریم از مقام معلم باحضورقضاوتی دادستان دادسرای عمومی وانقلاب یزد،عظیمی نیا شهردار ،ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دویزد ودیگر همراهان مسئول طی آئینی از معلمان دبیرستان دوره اول فرزانگان با اهدای شاخه گل تکریم وتقدیرشد .دراین برنامه مسئوولین باحضور درکلاس های درس با اهدای شاخه های گل اززحمات معلمان تشکر وتقدیرنمودندویاد وخاطره معلم شهید مرتضی مطهری وروز معلم راگرامی داشتند.