نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان کیخسروی

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان کیخسروی


درهجدهمین جشنواره تجلیل از مدرسه سازان صورت گرفت:

طی آئینی دردرهجدهمین جشنواره تجلیل از مدرسه سازان استان با اهدای لوح سپاسی از زحمات خیّر مدرسه دبیرستان کیخسروی تکریم شد.