نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س)

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س)


درهجدهمین جشنواره تجلیل از مدرسه سازان صورت گرفت:

همزمان با سراسر استان آئین زیبای فرهنگی تجلیل از خیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س) بطور باشکوهی با جمعی از اعضای انجمن اولیاء ومربیان وخیر مدرسه ساز این آموزشگاه برگزارشد.