نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س)

تجلیل ازخیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س)


درهجدهمین جشنواره تجلیل از مدرسه سازان صورت گرفت:

همزمان با سراسر استان آئین زیبای فرهنگی تجلیل از خیر مدرسه ساز دبیرستان حضرت زهرا(س) بطور باشکوهی با جمعی از اعضای انجمن اولیاء ومربیان وخیر مدرسه ساز این آموزشگاه برگزارشد.