نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیـــل از معلــمان بــرتــر پـژوهـــنده

تجلیـــل از معلــمان بــرتــر پـژوهـــنده


درراستای نکوداشت هفته پژوهش صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  آموزش و پرورش ناحیه 2یزد در مراسمی که در کانون آیت ا... خاتمی  این ناحیه برگزار شد ،از معلمان پژوهنده برتر  تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد قلم سیاه ،یغمائی اساتید حوزه پژوهش،  مصباح فر معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل ،مدیران آموزش وپرورش ،معاونین برنامه ریزی پژوهش برنامه ریزی نواحی یک و دو ودیگر مسئولین حضور داشتند از27پژوهشگر فرهنگی و دانش آموزی تجلیل شد.

گفتنی است دراین آئین فرهنگی 16دانش آموز پژوهشگراز ناحیه دو، 5 فرهنگی پژوهنده با موضوع تحقیقی "راهکارهای توسعه پژوهش درآموزش وپرورش از مدیریت ناحیه دو" 3فرهنگی پژوهنده برتراستانی از ناحیه دو و2 فرهنگی پژوهنده برتراستانی از ناحیه یک با تقذیم لوح سپاس موردتقدیر قرارگرفتند.