نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به همّت مرکز مشاوره ی دکتر طاهری آموزش و پرورش ناحیه ی دو یزد:

به همّت مرکز مشاوره ی دکتر طاهری آموزش و پرورش ناحیه ی دو یزد:


همایش انتخاب رشته ی کنکور سراسری برگزارگردید.

 دراین همایش، سرکار خانم مختاری و آقای رجبی به توجیه و توضیح پیرامون نحوه ی انتخاب رشته و نیز رشته ها و دانشگاه های با شرایط خاص پرداختند.