نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت 15 آذرماه، روز حسابدار انجام گرفت:

به مناسبت 15 آذرماه، روز حسابدار انجام گرفت:


تجلیل از کارشناس مسئول و کارشناسان امور مالی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد
گزارش تصویری

لازم به یادآوری است: در این برنامه حمید اسمعیلی زاده، مدیر سابق آموزش و پرورش ناحیه دو نیزر حضور داشت.