نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته ی معلم:

به مناسبت هفته ی معلم:


گزارش تصویری
شورای اداری آموزش و پرورش ناحیه دو یزد برگزار گردید.

این مراسم، همراه با اجرای چند برنامه ی فرهنگی و اجرای مسابقه برگزار گردید.