نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت:

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت:


تجلیل مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از معاون پژوهش و کارشناسان این حوزه

حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با حضور در معاونت پژوهشو برنامه ریزی، هفته پژوهش را به  معاون و کارشناسان این حوزه تبریک گفت  و از زحمات این عزیزان تجلیل به عمل آورد.