نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته معلم در ناحیه دو یزد صورت گرفت:

به مناسبت هفته معلم در ناحیه دو یزد صورت گرفت:



تجلیل مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد به همراه مربیان و اعضای تشکل پیشتازان از معاونین آموزش و پرورش ناحیه دو یزد