نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته قرآن - نماز و عترت:

به مناسبت هفته قرآن - نماز و عترت:


از کارشناسان شاغل در این حوزه، در ناحیه دو یزد تجلیل به عمل آمد.

علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با حضور در دفتر کارشناسی قرآن - نماز و عترت، این هفته را به کارشناسان شاغل در این حوزه، تبریک گفت.

وی در سخنانی، حرکت در راستای ترویج  و توسعه ی فرهنگ قرآنی را بس ارزشمند دانست که باید این موقعیت و توفیق  خدمت در این مسیر را قدر شناسی کرد و با تلاش مضاعفف، این عنایت الهی که از الطاف خفیه حضرت باریتعالی می باشد را پاسداری نمود. 

در این برنامه که معاونین و تعدادی از کارکنان ناحیه دو نیز حضور داشتند، با اهداء گل و لوح تقدیر از زحمات همکاران حوزه قرآن، تجلیل به عمل آمد.