نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت سالروز تشکیل هسته ی گزینش انجام گرفت:

به مناسبت سالروز تشکیل هسته ی گزینش انجام گرفت:


تجلیل مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از کارشناسان هسته گزینش این ناحیه

در این برنامه، علی خدایی مدیر آموزش  و پرورش ناحیه دو یزد، در سخنانی با تبریک سالروز تشکیل هسته ی گزینش  و تجلیل از زحمات کارکنان این حوزه، فعالیت در امور مربوط به گزینش را بسیار حسّاس و کلیدی عنوان کرد و افزود: شما فعالین این حوزه باید با ثبات قدم و همچون قبل، بی توجه به حواشی احتمالی به کار خود ادامه دهید وبا توکّل به خدای متعال بدانید عاقبت کارتان، رضایت ربّ متعال و خلق را در پی خواهد داشت.

 در این مراسم که معاونین و تعدادی از کارشناسان شاغل در ناحیه دو یزد نیز حضور داشتند، از کارکنان هسته ی گزینش این ناحیه تجلیل به عمل آمد.