نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز سرباز انجام گرفت:

به مناسبت روز سرباز انجام گرفت:


تجلیل ازسرباز معلمان شاغل در مدارس ناحیه دو یزد

هادی مطهریان معاون آموزش متوسطه ی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این مراسم، در سخنانی دوران خدمت سربازی را نقطه ی عطفی در زندگی دانست و افزود: سرباز معلم در این دوران، دو تجربه ی همزمان را بدست می آورد. او هم سرباز است و هم معلمی را تجربه می کند.

سپس علی زارع معاون آموزش ابتدایی این ناحیه، عدم تفاوت بین سرباز معلمان و سایر همکاران فرهنگی را از نقاط برجسته ی ناحیه دو یزد دانست و از سرباز معلمان خواست، از این فرصت محدود بهره ی لازم را برده و در مسیر زندگی آینده شان بکار گیرند.

همچنین مصطفی کارگر، کارشناس مسئول نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با بیان خاطره ای از یکی از سرباز معلمان، این دوره  را بسیار مهم و خاطره انگیز توصیف کرد.

وی از سرباز معلمان خواست تا در دوره های ضمن خدمتی که در آینده ی نزدیک برگزار می گردد، شرکت فعال داشته باشند.

در پایان پس از ارائه نظرات و پیشنهادات سربازمعلمان، از آنان تجلیل به عمل آمد.