نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز روانشناس و مشاور:

به مناسبت روز روانشناس و مشاور:


از کارکنان هسته ی مشاوره ی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد تجلیل به عمل آمد.

علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به همراه تعدادی از معاونین و کارشناسان این ناحیه  با حضور در هسته ی مشاوره ی دکتر طاهری، در سخنانی با برشمردن حسّاسیت امور هسته ی مشاوره، اثرات این کار بسیار مهم را در جامعه ماندگار و برای کارکنان این حوزه آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین روز روانشناس و مشاور را به کارشناسان این واحد، تبریک و از زحمات آنان تجلیل به عمل آورد.