نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت مقام معلم در صبحگاه اداری ناحیه دو

بزرگداشت مقام معلم در صبحگاه اداری ناحیه دوبه منظور پاسداشت و تکریم مقام شامخ معلم و با زنده نگه داشتن یاد قافله سالار معلمان شهید استاد فرزانه مرتضی مطهری با حضور مدیر کل، مدیران اسبق آموزش و پرورش ناحیه دو و دیگر مسئولین مراسم صبحگاه اداری ناحیه دو برگزار شد.

در این مراسم پس از اجرای چند ویژه برنامه ی فرهنگی در رسای مقام معلم، ارجمندی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو با تبریک هفته معلم و یاد و خاطره شهید مطهری روز معلم را به کلیه فرهنگیان و حاضرین تبریک گفت.

شایان ذکر است در این مراسم زابلی از مدیران اسبق ناحیه دو با تبریک هفته معلم بر ضرورت توجه بیشتر به اهمیت شغل معلمی و عاشقانه کار کردن در این مسیر تاکید نمود.

در پایان با هماهنگی ستاد تکریم و بزرگداشت مقام معلم هر یک از مدیران اسبق ناحیه دو با همراهی مسئولین این مدیریت جهت تجلیل و تکریم از مقام معلم در مدارس ناحیه دو حضور یافتند و از زحمات معلمین با اهدای شاخه گل تقدیر نمودند.