نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت ایام فاطمیه در دبستان دخترانه شهادت

بزرگداشت ایام فاطمیه در دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه طی آئینی مجلس سوگواری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه مرضیه (س) دردبستان دخترانه شهادت برگزاروشرکت کنندگان درعزا وماتم  بی بی دوعلم اشک ماتم ریختند.