نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت ایام فاطمیه در دبستان دخترانه شهادت

بزرگداشت ایام فاطمیه در دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه طی آئینی مجلس سوگواری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه مرضیه (س) دردبستان دخترانه شهادت برگزاروشرکت کنندگان درعزا وماتم  بی بی دوعلم اشک ماتم ریختند.