نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری یادواره کبوتران حرم در متوسطه دوره دوم سما

برگزاری یادواره کبوتران حرم در متوسطه دوره دوم سما



با حضور جمعی از مسئولین و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی یاد وخاطره شهدای مدافع حرم با برگزاری  یادواره کبوتران حرم  در متوسطه دوره دوم سما  گرامی داشته شد.