نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "یادواره شهدا دردبستان دخترانه رضوان محمدآباد"

برگزاری "یادواره شهدا دردبستان دخترانه رضوان محمدآباد"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

دانش آموزان دبستان دخترانه رضوان محمدآباد با برگزاری یادمان شهدا با آرمان ها ی شهدا تجدید میثاق نمودند وبرادامه راهشان تاکید کردند. درهمین راستا چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی با یاد وخاطره  "شهدا" دراین دبستان اجرا شد.