نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "یادواره شهدا دردبستان دخترانه رضوان محمدآباد"

برگزاری "یادواره شهدا دردبستان دخترانه رضوان محمدآباد"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

دانش آموزان دبستان دخترانه رضوان محمدآباد با برگزاری یادمان شهدا با آرمان ها ی شهدا تجدید میثاق نمودند وبرادامه راهشان تاکید کردند. درهمین راستا چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی با یاد وخاطره  "شهدا" دراین دبستان اجرا شد.