نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری گرامیداشت ایام فاطمه در" دبستان پسرانه علی صالحی"

برگزاری گرامیداشت ایام فاطمه در" دبستان پسرانه علی صالحی"با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی و تقویت آموزه های دینی وآشنائی بیشتر دانش آموزان با سیره ومنش ائمه اطهار (ع) ویژه برنامه ی فرهنگی گرامیداشت ایام فاطمه در" دبستان پسرانه علی صالحی"برگزار وشرکت کنندکان دررثا وغم سرور کائنات دوعالم ،حضرت زهرای مرضیه (س)عزاداری نمودند.