نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس سیار فناوری دبستان دخترانه نوربخش

برگزاری کلاس سیار فناوری دبستان دخترانه نوربخش


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه نوربخش درس کار وفن آوری را بصورت زنده وپویا در کارگاه سیار(اتوبوس هوشمند) تمرین وبا استفاده از رایانه های این کارگاه با اهداف درس آشنا شدند..گفتنی است کارگاه سیار هوشمند ویژه مدارسی است که فاقد کارگاه رایانه هستند .