نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس اقدام پژوهی دبستان حضرت ابوالفضل 2

برگزاری کلاس اقدام پژوهی دبستان حضرت ابوالفضل 2درراستای  ارتقاء ودانش افزائی  معلمین وبا رویکرد تربیت معلم پژوهنده  با شرکت جمع کثیری از معلمین "کلاس اقدام پژوهی " در دبستان حضرت ابوالفضل 2 برگزارشد.گفتنی است دراین کلاس توجیهی معاون پژوهش وبرنامه ریزی وکارشناس پژوهش مدیریت ناحیه دو حضور داشتند.