نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توانمند سازی نیروهای جدید الورود حوزه پرورشی ناحیه دو یزد و آموزش اتوماسیون اداری به آنان

برگزاری کارگاه توانمند سازی نیروهای جدید الورود حوزه پرورشی ناحیه دو یزد و آموزش اتوماسیون اداری به آنان


گزارش تصویری