نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی طرح جابردرناحیه دو

برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی طرح جابردرناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی

با حضورمعاون آموزش ابتدایی ، کارشناسان حوزه ابتدایی ناحیه دو کارگاه آموزشی – توجیهی  ویژه رابطین طرح جابربن حیان درمحل سالن نمازخانه ناحیه 2برگزارشد.

این  کارگاه آموزشی با هدف تبیین وتوجیه برنامه ها و طرح های آموزشی در دوره ابتدایی و ارتقای توانمندی حرفه ای رابطین ، کیفیت بخشی به آموزش و تدریس در کلاس های درسی برگزارشد. دراین کارگاه رابطین طرح جابر با فنون وروش های نوین یاددهی ،دانش افزایی  ،کسب مهارتهای تخصصی آشنا شدند. گفتنی است دراین کارگاه قریب به 90نفرحضور داشتند.