نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی هم اندیشی ندای تحول در دبستان دخترانه راضی 2

برگزاری کارگاه آموزشی هم اندیشی ندای تحول در دبستان دخترانه راضی 2


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد کارگاه آموزشی ندای تحول با شرکت مدارس همیار   در محل دبستان شهید راضی 2  برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه تحلیل محتوای کتب ،تبادل تجربیات معلمان و هم اندیشی آنان در راستای اهداف برنامه درسی و هماهنگی در ارتباط با ارزشیابی توصیفی است." علی زارع "معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو باحضور دراین کارگاه آموزشی به مشارکت در کیفیت سازی برنامه ها ی آموزشی ابتدایی وتقویت ارتباط گروههای آموزشی و آموزگاران با رویکرد انتقال سریع دانش و تجربیات حرفه ای جهت رفع مسائل ، مشکلات آموزشی  و... تاکید نمود.