نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی در هفته سلامت ویژه بانوان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری کارگاه آموزشی در هفته سلامت ویژه بانوان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


این کارگاه آموزشی با همکاری و حضور کارشناسان کلینیک فرهنگیان یزد برگزار گردید.
گزارش تصویری