نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی همکاران شرکت کننده در جشنواره تجارب برتر تربیتی

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی همکاران شرکت کننده در جشنواره تجارب برتر تربیتیدر این کارگاه آموزشی همچنین از همکاران شرکت کننده در انی جشنواره تجلیل به عمل آمد.