نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی آسیبهای اجتماعی فضای مجازی ویژه دانش آموزان بسیجی ناحیه دو یزد

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی آسیبهای اجتماعی فضای مجازی ویژه دانش آموزان بسیجی ناحیه دو یزد


این کارگاه آموزشی با حضور دکتر همتیان از اساتید دانشگاه تهران برگزار گردید.
گزارش تصویری