نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی ارتقاء مهارت های معلمی ویژه آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی ارتقاء مهارت های معلمی ویژه آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد


کارگاه آموزشی - توجیهی ارتقاء مهارت های معلمی ویژه آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، علی زارع معاون آموزش ابتدائی این ناحیه و مدرّس این کارگاه آموزشی در این باره گفت:هدف از برگزاری این این کارگاه،  ارتقاء مهارت های معلمی در راستای افزایش توان علمی آموزگاران بوده و در طول سال تحصیلی طی دو مرحله به اجرا در می آید که مرحله ی  اول آن با رعایت پروتکل های بهداشتی  به انجام رسید.