نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اتوماسیون جدید اداری در ناحیه دو یزد

برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اتوماسیون جدید اداری در ناحیه دو یزد


سرکار خانم مهندس نهال تدیّن در این کارگاه، ابعاد مختلف اتوماسیون جدید اداری را تشریح کرد.
گزارش تصویری