نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی در" دبیرستان دخترانه حضرت مهدی

برگزاری چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی در" دبیرستان دخترانه حضرت مهدی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای فعالیت های فرهنگی آموزشی وتربیتی باشرکت دانش آموزان برنامه های جذاب " بازار کار وفنآوری، جشنواره غذا " باهدف افزایش مهارت های زندگی  در دبیرستان دخترانه حضرت مهدی برگزارشد.