نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "پنجمین جلسه ی ندای تحول " دبستان دخترانه شیوا صبوری

برگزاری "پنجمین جلسه ی ندای تحول " دبستان دخترانه شیوا صبوری


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل ،طرح ها وبرنامه های تکمیلی آموزشی باحضور مدیر،معاون آموزش ابتدائی وجمعی از دیگر همکاران ابتدائی "پنجمین جلسه ی ندای تحول " دبستان دخترانه شیوا صبوری برگزارشد. دراین جلسه آخرین روش ها ونکات علمی تربیتی وآموزشی مورد بحث ،بررسی ،تجدیدنظر وتصمیم گیری قرارگرفت.درحاشیه این جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح ها وبرنامه های آموزشی تشکیل شد.