نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری وبینار توجیهی - آموزشی سامانه های سیدا و پادا در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری وبینار توجیهی - آموزشی سامانه های سیدا و پادا در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


وبینار توجیهی - آموزشی سامانه های سیدا و پادا ویژه ی مدیران مدارس ناحیه دو یزد برگزار گردید.

محسن رحمت معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این وبینار توجیهی - آموزشی، به تشریح مراحل ثبت نام دانش آموزان سه مقطع در ساما نه های سیدا و پادا پرداخت.

در این وبینار آموزشی که با حضور مدیران مدارس سه مقطع برگزار گردید، همچنین خانم قیصری کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ناحیه دو نیز، بخشهای دیگری از سامانه های سیدا و پادا و نحوه ی تایید ثبت نام دانش آموزان را توضیح داد.