نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "همایش ندای تحول" دبستان قرآنی بهادری

برگزاری "همایش ندای تحول" دبستان قرآنی بهادری


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باحضور معاون آموزش ابتدائی،کارشناسان آموزش ناحیه دو وشرکت مدیران ،معاونین وآموزگاران 14مدرسه "همایش ندای تحول" درمحل دبستان قرآنی بهادری برگزارشد. دراین جلسه در زمینه های پیشرفت تحصیلی ،کبفیت بخشی به مسائل آموزشی ،شناسائی موانع پیشرفت تحصیلی وروش های نوین آموزش دهی ویادگیری بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری گردید.