نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش معاونین و مربیان پرورشی مدارس ناحیه دو یزد

برگزاری همایش معاونین و مربیان پرورشی مدارس ناحیه دو یزد


همایش دو روزه معاونین و مربیان پرورشی مدارس ناحیه دو یزد برگزار گردید.

همایش ویژه مربیان و معاونین پرورشی مدارس ناحیه دو در محل دبیرستان پسرانه دوره اول شاهد افشار برگزار گردید.
در این همایش که طی دو روز با حضور همکاران پرورشی تمام مقاطع برگزار شد،علی اصغر بیشمار در سخنانی در مورد  اهمیت پیگیری مباحث تربیتی در مدارس و توجه ویژه به بخشنامه ها و دستور العملها اشاره  و برآن آن تاکید کرد.

 در ادامه دکتر رضوی در مورد تعدادی از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی مباحث ارائه نمود.

 سپس دکتر اکبرنژاد مباحثی را در مورد نقش مربیان و معاونین پرورشی و وظایف آنان در مدارس مطالبی را ارائه نمود. در انتها محمد بمانی پیشکسوت حوزه ی پرورشی به بیان شیوه های اجرای جشن تکلیف در مدارس پرداخت.