نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران هنرستانهای ناحیه دو یزد

برگزاری همایش مدیران هنرستانهای ناحیه دو یزد


دستور کار این جلسه، چالشهای بازگشایی مدارس پس از تعطیلی حدود دوسال و نیز هدایت تحصیلی بود.

 خانم سیده زهرا مختاری، کارشناس مسئول هسته مشاوره ناحیه دو یزد، در این همایش نکاتی را پیرامون بازدید مشاورین از مدارس، اجرای طرح سفیران هنرستانها و اعزام سرگروهها به مدارس بیان نمود.

در این همایش همچنینف مدیران هنرستانها، نظرات و دیدگاههای خود را در زمینه ی مسائل مربوط به بازگشایی مدارس و اجرای قوانین انضباطی  مطرح کردند.