نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران مدارس دوره های اول و دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد

برگزاری همایش مدیران مدارس دوره های اول و دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد


گزارش تصویری
در حاشیه ی این همایش، همچنین از زحمات هادی مطهریان معاون سابق آموزش متوسطه ی ناحیه دو یزد تجلیل و امیرعباس قاسمیان بعنوان متصدّی جدید این سمت معرفی گردید.