نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش روسای شوراهای دانش آموزی مدارس دوره های اول و دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد

برگزاری همایش روسای شوراهای دانش آموزی مدارس دوره های اول و دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد


شناخت – بینش – نگرش و تغییر رفتار، از عوامل رشد - بالندگی و در نتیجه، اتخاذ تصمیمات درست و توفیق در انجام امور هستند.

 علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در جمع روسای شوراهای دانش آموزی  مدارس دوره های اول و دوم متوسطه ی  این ناحیه با بیان  این مطلب افزود:  شناخت حدود - اختیارات و مسئولیت ها  بسیار مهم است و شما در شورای دانش آموزی، زمینه را برای مشارکت در امور مختلف کشور  در آینده فراهم می کنید.

 خدایی تاکید کرد: انجمن های مربوط به شورای دانش آموزی تمام ساحتی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است .

وی خاطرنشان ساخت: شورای دانش آموزی بازوی مشورتی مطمئن برای مدیر مدرسه است و شما باید فعالیتهایی را در مدرسه انجام دهید تا از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب  حرکت کنید.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد اعلام آمادگی کرد تا در جلسات شورای دانش آموزی مدارس شرکت و از نزدیک در جریان امور این شوراها در مدرسه قرار گیرد.

خدایی   از معاون تشکیلاتی سازمان دانش آموزی استان خواست،  این سازمان زمینه ی برگزاری اردویی درون استانی خاص اعضای مجلس دانش آموزی را فراهم آورند.

وی همچنین از حاضران خواست تا  اول دیماه سال جاری، جهت اجرایی شدن هرچه بهتر سند تحول بنیادین ، راهکار تهیه و تحویل واحد دانش آموزی ناحیه دو  نمایند که به صاحبان تعداد 5 راهکار و اثر، جوایز ارزشمندی اهداء خواهد شد.

در این همایش پس از ارائه و استماع  نظرات و پیشنهادات  مهدی حسنی معاون پرورشی و فرهنگی و خانم  ضیائی کارشناس مسئول فرهنگی هنری این ناحیه و نیز استماع سخنان داوطلبان عضویت در مجلس دانش آموزی ناحیه دو یزد،  انتخابات  این مجلس در قالب رای گیری برگزار گردید که به تفکیک جنسیت،  نفر اول به مجلس دانش آموزی استان راه خواهد یافت.