نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش تجلیل از برگزیدگان مدارس ناحیه دو یزد در پرسش مهر ریاست جمهوری

برگزاری همایش تجلیل از برگزیدگان مدارس ناحیه دو یزد در پرسش مهر ریاست جمهوری


اگر مدارس آباد باشند، موارد دیگر جامعه نیز آباد خواهد بود.

 حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در همایش تجلیل از برگزیدگان مدارس این ناحیه  در پرسش مهر ریاست جمهوری، با بیان این مطلب افزود: پرسش مهر عمدتا ساختاری و راهی است به سوی افقهای جدید.

وی تاکید کرد: این پرسش نشانه تعقل و تفکر است که از مدرسه آغاز می شود و این موضوع برای دولتمردان نظام اهمیت زیادی دارد.

اسمعیلی زاده با اشاره به مراحل سه گانه تولید علم  - آموزش و حل مسئله، سوق دادن علم به حل مسئله را یادآور شد و گفت: با اینگونه حرکت می توان بر بسیاری از چالشها غلبه کرد.

در این همایش پس از اجرای چند برنامه ی فرهنگی، از دانش آموزان برگزیده ی پرسش مهر ریاست جمهوری تجلیل به عمل آمد.